Közgyűlési meghívó

Kedves Alkotótársak!

Egyesületünk 2018. július 4-i közgyűlésén elhatározott módon beszámoló közgyűlést hív össze az Elnökség.

Helye: Kondor Béla Közösségi Ház

Ideje:   2019. február 4. hétfő, 17:00 óra.

(Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 30 perccel később kezdi ülését. A megismételt közgyűlés az itt közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.)

Napirendi pontok:

  • Beszámoló a változásbejegyzéssel kapcsolatosan, az Alapszabály megerősítése

Beterjesztő: Garamvölgyi Béla

  • Beszámoló a 2018. évben végzett szakmai-közművelődési- valamint az Egyesület gazdálkodási tevékenységről

Beterjesztő: Garamvölgyi Béla

  • A 2019. évi munka-, program-, és költségvetési terv beterjesztése

Beterjesztő: Garamvölgyi Béla

Kérek minden egyesületi tagot, hogy tekintse kötelességének a megjelenést és tevékeny részvételt, akadályoztatása esetén adjon meghatalmazást.

A kellő tájékozottság, valamint a közgyűlés hatékony munkájának elősegítése érdekében jelen meghívóval együtt csatoltan megküldöm a 2. sz. napirendi pont munkaanyagát, valamint a meghatalmazás-mintát.

Budapest, 2019. január 20.

Az Elnökség nevében tisztelettel:

Garamvölgyi Béla s.k.
XVIII. kerületi Művészeti Egyesület
Elnök

Itt és Most

A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei tisztelettel meghívja Önt és barátait a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület

Itt és Most
című kiállításának megnyitójára

2018. június 14-én, csütörtökön 17 órára
a Kondor Béla Közösségi Házba

Köszöntőt mond: Galgóczy Zoltán alpolgármester

A kiállítást megnyitja: dr. Feledy Balázs M. S. Mester-díjas művészeti író

Közreműködik: Tóth Róbert Károly zongoraművész

XXII. Tavaszi Tárlat – “Folytonosság”

„Valaminek tartós, szakadatlan állapota, vagyis tulajdonsága, melynél fogva meg nem szünik, félben nem szakad; midőn egyiknek eltűnése, elmúlása után másik következik. A természet működéseinek folytonossága.”
(Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 1862.

Az idei tárlat különlegessége abban áll, hogy először fogja egybe a kerület alkotóművészeit, először állít ki együtt majdnem 40 képző- és iparművész, nem csak egyesületünk tagjai, és nem csak képzőművészek, hanem igyekeztünk megszólítani a társmúzsákat is. Pestszentlőrinc-Pestszentimre alkotóművészeinek reprezentatív kiállítása szándékunk szerint a helyi képzőművészeti élet egy friss keresztmetszetét adja; az egységesség és összetartozás jelképeként méretkorlátozással és formakerettel igyekeztünk közös nevezőre hozni az alkotói szabadságban megnyilvánuló sokszínűséget.

Kiállítók:

Ágoston-Papp Mónika
Árvay Zolta
Baranecz Katalin
Barti Magdolna
Bodnár Imre
Bohoczki József
Buczkó Imre
Csörgő Tamás
E.Kottek Péter
Frömmel Gyula
Garamvölgyi Béla
Hatvani Orsolya
Homoki Anikó
Hoós Jenő
Katona Lucia
Kolláth Mariann
Koscsó László
Kurucz Ferenc
Lach Sándor
Lenkes Ildikó
Lizák Pálma
Mayer Irén
Nádasdi Mihály
Nagy Ernő
Oszter Dezső
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta
Rumi Rózsa
Ruttkay Sándor
Sándor József Attila
Schmidt Gabriella
Siklós Péter
Szikszai Sándor
Tasnádi Szandra
Török Ibolya
Váradi Levente
Varga Ferenc
Varga László
Zsolnai Mihály

Frömmel Gyula – Triptichonok és többszörös képek

Meghívó

A GALÉRIA ’13szeretettel  meghívja Önt 2019. április 26-án,
csütörtökön 18 órára Frömmel Gyula festőművész
Triptichonok és többszörös képek című kiállításának megnyitójára.

Megnyitja: Dr. Feledy Balázs M.S. Mester-díjas művészeti író.
Közreműködik: Draskóczy Zoltán gitárművész

A kiállítás megtekinthető 2018. május 26-ig.