Közgyűlési meghívó

Tisztelt Alkotótársam!

Egyesületünk 2021. március 26-i elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával megtartott közgyűlésén elhatározott módon beszámoló közgyűlést hív össze az Elnökség.

Helye: Kondor Béla Közösségi Ház

Ideje:   2022.február 5. szombat, 15:00 óra.

(Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 30 perccel később kezdi ülését. A megismételt közgyűlés az itt közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület 2021. évben végzett szakmai-közművelődési- valamint gazdálkodási tevékenységről
  Beterjesztő: Garamvölgyi Béla elnök
 1. A 2022. évi munka-, program-, és költségvetési terv beterjesztése
  Beterjesztő: Garamvölgyi Béla elnök
 2. SzMSz módosítása
  Beterjesztő: Frömmel Gyula alelnök
 1. Tisztújító Közgyűlést előkészítő Jelölő Bizottsági tagok felkérése, megbízása
  Beterjesztő: Frömmel Gyula alelnök
 1. Egyebek

Kérek minden egyesületi tagot, hogy tekintse kötelességének a részvételt, akadályoztatása esetén adjon meghatalmazást.

A kellő tájékozottság, valamint a közgyűlés hatékony munkájának elősegítése érdekében jelen meghívóval együtt csatoltan küldöm a 1-2. napirendi pont munkaanyagát, valamint a meghatalmazás-nyomtatványt és a hangfelvétel készítéséhez hozzájáruló nyilatkozatot.

Budapest, 2022. január 15.

Az Elnökség nevében tisztelettel:

Garamvölgyi Béla s.k.
XVIII. kerületi Művészeti Egyesület
Elnök