MFN – Magyar Festészet Napja rendezvényei

A Magyar Festészet Napja rövid története

A Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként – Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona, Szentgyörgyi József, Fabók Gyula elképzelése alapján – 2002-ben jött létre. Csak remélni lehetett, hogy egyszer az egész országot átszövő, az országhatárt is átlépő, egész héten át tartó művészeti fesztivál, a hazai kortárs festészet méltó és átfogó seregszemléje lesz.

Az első rendezvény 2002-ben került megrendezésre. A második évben a program már kétnapos volt, 2006-ban pedig több mint egy héten át tartottak a festészet ünnepéhez kötődő események. 2018-ban 400 művész kétezernél is több képe lesz látható országszerte és a kezdeményezéshez csatlakozó határon túli a kiállítóhelyeken.

A rendezvénysorozat látogatottsága és kiállítóinak száma évről évre nő, célja pedig évek óta változatlan: a festmények művészeti színvonalából és egyediségéből adódó érték elismertetése, a kortárs magyar festők és alkotásai iránti közönségszeretet kivívása.

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a Magyar Festészet Napja minden évben fejlődik, bővül és egyre nagyobb léptékben gondolkodik. Programjait már régen nem csak tárlatok és kiállítások alkotják: koncertek, irodalmi műsorok, színházi előadások és társművészeti események is ünneplik a kortárs festészetet.

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei programok

A 2002-ben indult kezdeményezés kerületünkben Huller Ágoston csatlakozási javaslatára valósult meg először.

„A festészet tehát olyan autonóm művészet, amelyben a mesterségbeli tudás az alkotó képzelet segítségével; intellektuális, szellemi tevékenységet kifejtve; a szemet ablakként a világra, annak megismerésére irányítva; az emberi lélek szenvedélyét, érzelmeit is kifejezve; egyénenként és korszakonként eltérő módon; az arányok, az elrendezés, a vonal, a fény, a színek és a formák ritmusa, hatása és jelentése; valamint az adott technika és a faktúra minősége révén; esztétikai értéket hoz létre valamilyen látható, érzéki, materiális formában egy adott síkon mint hordozófelületen.”

A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület ez évben is csatlakozott a Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozathoz, megtartva hagyományainkat, de új elemekkel gazdagítva a magyar festészet helyi ünneplését.

A magyar festészet egyik kulcs-képe (ha úgy tetszik: emblematikus alkotása) M. S. mester Vizitáció c. műve. Az MFN 2020. év XVIII. kerületi programjai e szellemiség jegyében, üzenetei- és tartalmai köré szerveződtek:

október 3.    Alkotónap, workshopok — KBKH, PIK, Rózsa
október 12. „M.S. mester emlékezete” — Városháza Galéria
október 14. „Vetületek” — PIK Galéria
október 15. „Vizitáció — Női szemmel az anyaság” — Rózsa, Tükör-terem
október 16. „M.S. mester emlékezete — Vizitáció” — KBKH