Közgyűlési meghívó

Kedves Alkotótársak!

Egyesületünk 2018. július 4-i közgyűlésén elhatározott módon beszámoló közgyűlést hív össze az Elnökség.

Helye: Kondor Béla Közösségi Ház

Ideje:   2019. február 4. hétfő, 17:00 óra.

(Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 30 perccel később kezdi ülését. A megismételt közgyűlés az itt közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.)

Napirendi pontok:

  • Beszámoló a változásbejegyzéssel kapcsolatosan, az Alapszabály megerősítése

Beterjesztő: Garamvölgyi Béla

  • Beszámoló a 2018. évben végzett szakmai-közművelődési- valamint az Egyesület gazdálkodási tevékenységről

Beterjesztő: Garamvölgyi Béla

  • A 2019. évi munka-, program-, és költségvetési terv beterjesztése

Beterjesztő: Garamvölgyi Béla

Kérek minden egyesületi tagot, hogy tekintse kötelességének a megjelenést és tevékeny részvételt, akadályoztatása esetén adjon meghatalmazást.

A kellő tájékozottság, valamint a közgyűlés hatékony munkájának elősegítése érdekében jelen meghívóval együtt csatoltan megküldöm a 2. sz. napirendi pont munkaanyagát, valamint a meghatalmazás-mintát.

Budapest, 2019. január 20.

Az Elnökség nevében tisztelettel:

Garamvölgyi Béla s.k.
XVIII. kerületi Művészeti Egyesület
Elnök