Közgyűlési meghívó

Tisztelt Alkotótársak!
Egyesületünk 2019. februári 4-i közgyűlésén elhatározott módon beszámoló közgyűlést hív össze az Elnökség.

Helye: Kondor Béla Közösségi Ház
Ideje: 2020. január 30. csütörtök, 17:00 óra.
(Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 30 perccel később kezdi ülését. A megismételt közgyűlés az itt közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.)

Napirendi pontok:
1. A XVIII. kerületi Művészeti Egyesület Etikai Kódexének, Szervezeti- és Működési Szabályzatának, valamint Mellékleteinek elfogadása
Beterjesztő: Garamvölgyi Béla
2. Bejelentések
3. Beszámoló a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület 2019. évben végzett szakmai-közművelődési- valamint gazdálkodási tevékenységről
Beterjesztő: Garamvölgyi Béla
4. A 2020. évi munka-, program-, és költségvetési terv beterjesztése
Beterjesztő: Garamvölgyi Béla
5. Egyebek

Kérek minden egyesületi tagot, hogy tekintse kötelességének a részvételt, akadályoztatása esetén adjon meghatalmazást.
A kellő tájékozottság, valamint a közgyűlés hatékony munkájának elősegítése érdekében jelen meghívóval együtt csatoltan megküldöm a 3-4. napirendi pont munkaanyagát, valamint a meghatalmazás-nyomtatványt és a hangfelvétel készítéséhez hozzájáruló nyilatkozatot.

Budapest, 2020. január 15.
Az Elnökség nevében tisztelettel:

Garamvölgyi Béla s.k.
XVIII. kerületi Művészeti Egyesület
Elnök